Professional Doctorate voor Roos Gerritsma

Professional Doctorate voor Roos Gerritsma

Associate lector Roos Gerritsma van het Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam van Hogeschool Inholland krijgt als Professional Doctorate-kandidaat financiering toegekend vanuit Regieorgaan SIA. Met haar Professional Doctorate (PD) richt Roos zich op de vraag hoe Amsterdam toerisme op een regeneratieve manier kan ontwikkelen. Het gaat hierbij om toerisme dat in dienst staat van de stad en deze zelfs vitaler maakt, onder andere door belanghebbenden zoals bewoners en wijken erbij te betrekken en gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen. 

In totaal zijn zeven financieringsaanvragen voor Professional Doctorate-kandidaten gehonoreerd. De financiering is onderdeel van de pilot voor een doctoraatstraject in het hbo: de Professional Doctorate (PD). De onderzoekers, afkomstig van verschillende hogescholen, gaan aan de slag met complexe problemen in de domeinen Maritiem, Gezondheid & Welzijn, en Leisure, Tourism & Hospitality. Ga voor het overzicht van de kandidaten naar deze pagina.

Onderzoek naar regeneratief stedelijk toerisme

Roos is als associate lector verbonden aan ons lab en aan het kenniscentrum Creative Business. Samen met collega’s en studenten werkt ze aan de transitie van steden, onder meer via participatief actie -en ontwerpgericht onderzoek. Haar PD-traject ‘Regenerative urban tourism principles and practices as possible pathways for community capacity-building’ helpt Amsterdam haar toeristische ambities te verwezenlijken. Aangezien er in de (internationale) praktijk nog weinig voorbeelden zijn van regeneratieve toeristische praktijken, richt Roos zich allereerst met haar PD op een beter begrip van regeneratief stedelijk toerisme. Dit doet zij samen met studenten, docenten en netwerkpartners amsterdam&partners en de gemeente Amsterdam vanuit het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam-Noord. Verwachte resultaten zijn een conceptueel kader voor regeneratief stedelijk toerisme en praktische inzichten op het gebied van community building, co-creatie, placemaking, het meten van impact en systeemverandering.

Startconferentie PD op 2 oktober

De PD-pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. Officieel gaat de pilot maandag 2 oktober van start tijdens de Startconferentie PD, in bijzijn van demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

Het gaat deze dag over de bijdrage die de PD gaat leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen, over de impact van de PD op kandidaten, praktijkpartners, hogescholen en het onderwijs. En ook over wat de PD betekent voor de wetenschap en het hoger onderwijsstelsel.

De conferentie vindt plaats op 2 oktober op De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences. Je kunt gratis deelnemen. 

21 augustus 2023