Over ons

Welkom in het Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam. We zitten in Amsterdam-Noord, waar we in het klein uitproberen wat op veel grotere schaal kan werken. Onze onderzoeks- en onderwijsprojecten gaan over het verbinden van mensen met hun leefomgeving en elkaar.

Een glimp van wat we doen bij de living labs:

Ruimte voor verduurzaming

Oude scheepswerven, karakteristieke volksbuurten, inspirerende rafelranden, en daartussen steeds meer hippe clubs, koffietentjes en dure huizen. Amsterdam-Noord groeit en verandert in hoog tempo. Dat brengt grootstedelijke problemen met zich mee, maar biedt tegelijkertijd kansen. Hier is nog ruimte voor nieuwe initiatieven op het gebied van verbinding – tussen mensen, maar ook tussen stad en landschap. Het Urban Leisure & Tourism Lab begeeft zich op dat terrein. Onze expertise, vrijetijdsbesteding, is het middel dat we inzetten om het leven in en rondom dit stadsdeel leuker, socialer en duurzamer te maken. Dat doen we met onze voeten in de noordse klei, samen met oude en nieuwe bewoners en belanghebbenden. Met praktijkgericht onderwijs en ontwerpend onderzoek werken we aan positieve veranderingen die de stad er voor iedereen beter op maken.

Toerisme en recreatie

In een paar weken tijd van overtoerisme naar lockdown; van werken aan spreiding naar zoveel mogelijk thuisblijven en recreëren in eigen buurt. De studenten van zes Creative Business opleidingen zijn samen met partners uit het werkveld aan het uitvinden wat ontspanning anno 2021 is en hoe we ons nog ‘vrij’ kunnen voelen. Ondertussen zijn veel grote onderliggende uitdagingen hetzelfde gebleven. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat meer lokale ondernemers profiteren van de recreatiesector? Wat is de sleutel tot een circulaire bezoekerseconomie? Hoe verdeel je de openbare ruimte over alle wensen die er zijn voor vrijetijdsbesteding? En is dit het moment om ‘fair tourism’ te pluggen? Dat is het soort vragen waarmee het lab zich bezighoudt. Soms in samenwerking met externe partners zoals de gemeente, Recreatieschap Noord Holland, Sail, Amsterdam en Partners of Visit Beemster. Soms ook op eigen initiatief, om bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken die Amsterdam en Nederland plaatsvinden. Een voorbeeld is SMARTDEST, het Horizon 2020 onderzoek waar we met universiteiten van Barcelona en Venetië aan werken.

Routes verkennen

Het Urban Leisure & Tourism Lab brengt studenten, docenten en onderzoekers van Inholland samen met iedereen die belang heeft bij een aantrekkelijk Amsterdam-Noord: bewoners, bezoekers, ondernemers, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en overheden. In het lab vinden studenten ‘netwerkpartners’ voor concrete projecten, stages of afstudeeronderzoeken. Onder begeleiding van leercoaches uit de verschillende opleidingen maken zij hier de stap naar buiten, om samen met lokale stakeholders te werken aan maatschappelijke vraagstukken. De opgave draait vaak om het vergroten van de sociale cohesie; de oplossingsrichtingen komen uit het domein van toerisme, recreatie en de evenementensector. Daarbij staat duurzaamheid centraal. De output kan variëren van een alternatief lichtfestival tot een goed systeem voor de Corona-registratieplicht in de horeca; van een afvalkaravaan tot een project waarbij lokale toeristenbelasting zichtbaar in de wijk geïnvesteerd wordt. We werken met deels zelf ontwikkelde co-design methodologieën en tools, waarbij de route naar het eindpunt nooit helemaal vaststaat; het is altijd een gezamenlijke ontdekkingsreis.

Benieuwd ernaar met wie we samenwerken? Hier ervaar je meer over onze team leden en partners.

Meer over ons netwerk