Onderwijs­ontwikkeling

Inholland Living Labs als Leergemeenschap

We leven in een tijd waarin onze samenleving continu aan verandering onderhevig is. Hoe speel je daar met je onderwijs flexibel op in en vindt je aansluiting bij wat er nodig is in de beroepspraktijk? Hoe zet je studenten zélf aan het roer en maak je ze adaptief in onze snel veranderende wereld? Met leergemeenschappen in onze urban living labs zoekt Hogeschool Inholland naar het antwoord.

Kwalitatief en relevant onderwijs: dat wil Inholland bieden. Onderwijs dat actueel is, aansluit bij wat de wereld van young professionals vraagt en wat ze zelf ook willen leren. Wij geven onze studenten de ruimte om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken die spelen in de stad of regio. Onze living labs bevinden zich dus dáár waar maatschappelijke vraagstukken spelen. Op die manier proberen we van waarde te zijn voor de lokale omgeving. Door interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan, verbinden we onderwijs, onderzoek en een diversiteit van werkveldpartners. We kiezen bewust voor deze integrale aanpak waarbij studenten en leercoaches van verschillende opleidingen, onderzoekers en werkveldpartners met elkaar samenwerken in een gelijkwaardig partnerschap. Waarin we in verbondenheid mét en ván elkaar leren. We laten studenten daarbij zélf de regie pakken over hun leerweg, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

In onze living labs bundelen we maatschappelijke vraagstukken en initiatieven met praktijkgericht (ontwerp)onderzoek. Alle betrokkenen vormen samen een leergemeenschap waarin ieder zijn persoonlijkheid, kwaliteiten, expertise, ervaring en achtergrond meeneemt en een vraagstuk vanuit zijn eigen en andermans invalshoeken bekijkt. Zo dragen al deze mensen en hun perspectieven een steentje bij aan begrip van de situatie en ontstaan er de mooiste innovatieve concepten.