‘Love Yourself”: studenten investeren in persoonlijke ontwikkeling

‘Love Yourself”: studenten investeren in persoonlijke ontwikkeling

Studenten die het programma Creative Future volgen bij de Urban Leisure & Tourism Labs uit Amsterdam en Rotterdam en het Amsterdamse SLUISlab krijgen de kans om ongeveer éénderde van de beschikbare studietijd in het programma te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Een onderdeel van deze personal roadmap was de masterclass ‘Love Yourself’ op Valentijnsdag. Plaats van handeling: de Reinier Paping Patio in de Wildenborch in Diemen.

Tijdens de masterclass staat een ogenschijnlijke eenvoudige vraag centraal: ‘waarom’. Waarom kom je je bed uit? En, wat doet het ertoe? Experts van de Red Zebra Group houden studenten deze vragen voor. Dit in combinatie met de vraag die studenten zichzelf stellen: ‘wie ben ik?’. Het lijkt een open deur, maar tijdens de masterclass blijkt de inhoud wel degelijk de lading te dekken. Dat vindt ook Barbara van Baal, derdejaarsstudent Leisure & Events Management aan Inholland Diemen. Ze combineert haar studie met een vaste baan bij Up Events in Amsterdam.

Waarom?
Barbara: “De dag startte met het geven van feedback en het creëren van een ‘safe space’, een veilige omgeving waar je je vertrouwd voelt en jezelf kunt zijn. Na verloop van tijd verschoof het accent naar manieren om jezelf te ontplooien en naar processen te kijken. Daarna kwam de ‘waarom’-vraag centraal te staan. Zoals in mijn werk: waarom kom je een event boeken? Moet het van je baas, is het bedoeld als een gezellig uitje of staat teambuilding van de afdeling centraal? Dus niet wát komen jullie bij ons doen, maar waaróm komen jullie naar ons evenementenbureau. Het lijkt zo eenvoudig, maar het is zo essentieel om je daar voortdurend bewust van te zijn.”

Emotie en intuïtie zijn belangrijk bij het maken van keuzes en ratio speelt daarbij een ondergeschikte rol. Waarom zijn mensen fan van Apple? Ze vertrouwen het merk, maar een telefoon van een concurrerend merk is soms de helft goedkoper en werkt net zo goed. Barbara: “Tijdens de masterclass begreep ik steeds beter de waarde van het proces. Ik heb vandaag geleerd om verschillende perspectieven te zien en handelingen in een ander daglicht te plaatsen. Daardoor krijg je andere inzichten. Het herkennen van je eigen zwakheden is belangrijk tijdens de ‘journey’ die je tijdens je persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Waarom koop ook ík een Apple en geen Samsung? Dat was voor mij echt een moment van zelfreflectie. Ik zou het geen ‘life changing moment’ noemen, maar het wordt wel steeds duidelijker wat deze reis voor mij inhoudt.”

Buikslotermeerplein
Barbara komt dit ook tegen tijdens het labproject ‘After Dark’ op het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord. “Wij willen met oplossingen komen om het plein en de omgeving leefbaarder te maken als de winkels sluiten en het donker wordt. Wij spreken met bewoners, winkeliers en bezoekers, en maken een overzicht van hun behoeftes. Zij stellen de vragen en zetten ons daarmee aan het denken.”

De ervaringen van Barbara sluiten naadloos aan bij de nieuwe onderwijs- en onderzoeksmethodiek van de urban living labs. Niet ‘top down’, maar studenten zelf met oplossingen laten komen. Dat vertellen Zac Woolfitt, learning director van het Amsterdamse ULT-lab, en de eveneens aan dit lab verbonden leercoach Jeroen Jager. “Studenten volgen verschillende programma’s samen met nationale en internationale studenten van andere studierichtingen. Multidisciplinair en inclusief dus.” Het is een nieuwe constructie, elk lab heeft onderzoekers, een lector, leercoaches; elk met een eigen achtergrond. En, zo vult Jeroen Jager aan: “Die diversiteit maakt het extra interessant en waardevol en levert een bijdrage aan de voorbereiding van studenten op hun toekomst als young professional.”

‘Wicked problem’
Studenten van verschillende disciplines werken samen om een ‘wicked problem’ – oftewel een complex probleem – op te lossen. Daarbij gebruiken ze onder andere de design thinking-methode, waarin de mens centraal staat en studenten op een creatieve manier onderzoeken wat nodig is om het probleem op te lossen.

De weg die je aflegt tijdens je persoonlijke ontwikkeling hoeft niet altijd abstract te zijn. Het gaat er eveneens om een adequaat antwoord te geven op basisvragen, legt Zac Woolfitt uit. “We helpen de studenten om daar een antwoord op te geven. Leerdoelen bepalen, een planning maken en je daar ook aan houden zijn essentiële studievaardigheden. Studenten doen onderzoek naar wat er speelt in de wereld. Bijvoorbeeld: het maken van een website is secundair, het onderzoek doen naar het ‘hoe en wat’ daarachter is primair. Ze ontdekken en bepalen zelf. Wij zijn meedenkers, wij staan als coach niet boven maar naast onze studenten. Om een metafoor te gebruiken: we klimmen niet, we vliegen. De tijd die ze krijgen voor zelfreflectie is van grote waarde voor studenten die zich kwetsbaar durven op te stellen en zich daardoor persoonlijk ontwikkelen.”

Belangrijke aanvulling
Faith Hulleman, vierdejaarsstudent Leisure & Events Management, ziet dit programma als een belangrijke aanvulling op wat ze gaat doen na haar opleiding. “Ik wil hierna psychologie gaan studeren. Zelfreflectie is daarbij heel essentieel. Ik heb geleerd eerst te luisteren naar wat anderen doen en denken, en vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Ik besef dat mijn identiteit voortdurend verandert. Ik ben als student verbonden aan het SLUISLab, gelegen in een nieuwe buurt met nieuwe bewoners. Hoe zorg je daar voor verbinding? Praten met huidige en nieuwe bewoners en met bezoekers, en je dan realiseren wat de waarde van een buurtgemeenschap is.”

Ze woont zelf op een boerderij. “Als ik uit het raam kijk, zie ik groene weilanden. Ik moet me dus voortdurend in anderen verplaatsen die níet zo wonen. Het is zo belangrijk dat er iemand is waar je een connectie mee hebt. Daar heb je empathisch vermogen voor nodig. Dat werd vandaag expliciet benoemd. Dat sprak mij bijzonder aan.”

Dit artikel werd gepubliceerd op de website van Inholland.

28 februari 2022