Living labs & regenerative placemaking

English below

Onze lab lead Roos Gerritsma heeft samen met haar collega onderzoeker Dominique Hes (Melbourne University, Australië) een artikel geschreven over living labs. Roos en Dominique hebben allebei een living lab opgericht voor hun instelling. In het artikel wordt het volgende onderzocht:

  1. waarom we ze hebben opgezet
  2. waarom we geloven dat living labs een cruciaal onderdeel zijn van een regeneratieve reis van plaats
  3. gebruikte tools
  4. enkele resultaten

Dit is onze kennismaking met beide labs, hun achtergrond en enkele verhalen. Elk lab resulteerde in vele projecten, evenementen, initiatieven en erfenissen, die elk hun eigen artikel verdienen, en zullen worden uitgelicht terwijl we ons leren in de toekomst verder uitpakken.

Meer lezen? Klik hier!

Our lab lead Roos Gerritsma and her fellow researcher Dominique Hes (Melbourne University, Australia) have written an article about living labs. Roos and Dominique both established labs at their respective institutions, in Melbourne Australia and Amsterdam, the Netherlands. This article explores:

  1. why we set them up
  2. why we believe that living labs are a critical part of a regenerative journey of place
  3. the tools used
  4. some of the outcomes

This is our introduction to both the labs, their background and some stories. Each lab resulted in many projects, events, initiatives and legacies, each deserve their own article, and will be featured as we further unpack our learning in the future.

Read more? Click here!

Dominique Hes

Dominique Hes