Labs Inholland in full development

Onderwerp:

Labwaaier

Studenten, (docent)onderzoekers en partners van Hogeschool Inholland buigen zich over uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt steeds meer in labs, leeromgevingen waar leren, onderzoeken en innoveren samengaan. En waar studenten, werkveldpartners en onderzoekers op een gelijkwaardige manier een bijdrage leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Al veel collega’s werken hard om deze leeromgevingen te ontwikkelen. Deze labs en bijbehorende collega’s vind je in de ‘labwaaier’.