Wina Smeenk

Ontwerper, onderzoeker en innovatiestrateeg Wina Smeenk is lector Societal Impact Design en staat ondertussen middenin de praktijk met haar eigen co-designbureau WiEN’s ontwerperschap. De door haar ontwikkelde methodes voor ‘empathisch co-design’ worden in het lab ingezet ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie. “Wij noemen dat mensgerichte innovatie. Samen met onze labpartners onderzoeken we wat toerisme kan bijdragen aan een beter leven in een inclusievere stad.”

“Elke bewoner is toerist of recreant en vice versa”

5 vragen aan Wina

 

Wat heb je gestudeerd?

Ik heb industrieel ontwerp gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft en specialiseerde me in innovatiemanagement en ‘user centred design’. Ik heb als innovatiestrateeg en ontwerper bij bedrijven als Giant Bycicles, Sony en Playstation gewerkt. In 2019 mijn PhD geschreven met de thesis Navigating empathy, empathic formation in co-design processes. Sinds 2010 heb ik mijn eigen co-design bureau: ‘Wien’s ontwerperschap’.

Wat voeg jij toe aan de leergemeenschap die het lab is?

Ik probeer het team te enthousiasmeren, te inspireren en in hun kracht te zetten. Daarnaast ben ik creatief, ik probeer voorbij talige communicatie te gaan en juist ook creatief het gesprek aan te jagen, met Miro, rollenspelen, empathische filmpjes, 3D modellen, wat dan ook. En ik ben idealistisch. Je zou ook kunnen denken dat je als enkele persoon weinig impact hebt, maar ik geloof juist dat alle kleine dingen bij elkaar tot grotere verandering kunnen leiden. Dat probeer ik ook na te streven. Daarom hou ik me onder andere bezig met projecten rond dementie en rouw, niet alleen met toerisme, recreatie en events. Dit heeft ook te maken met mijn persoonlijke ervaringen. Zo heb ik bij voorbeeld een ‘Dementie simulator’ ontwikkeld. Daarnaast heb ik veel ervaring in onderwijsvernieuwing op zowel universitair als hogeschool niveau.

Wat is je lievelingsplek in Amsterdam-Noord?

​FC Hyena: een bio wijnbarretje en filmtheater op relaxte banken. Hier kan je zelfs je eten en drankje mee de zaal in nemen. Hier tonen ze niet alleen Hollywood-films, maar ook klassiekers. Amsterdam-Noord is heel experimenteel en daarnaast een wijk in transitie, dat vind ik leuk.

Maak deze zin af: vrije tijd en recreatie betekenen voor mij…

vrijheid, vrije dagen, weggaan met het gezin, ontspannen. Het kan nu minder goed, maar het kán nog wel, maar je moet creatiever zijn.

Welke dingen zijn volgens jou belangrijk voor een positieve ontwikkeling van de sector toerisme, recreatie en events?

Ik denk dat het belangrijk is om begrip te hebben voor alle partijen: de bewoner, de bezoeker, de ondernemer, de overheid etc. We moeten ons realiseren dat toerisme een ‘wicked problem’ is; het is niet alleen de bezoeker die het probleem is. Het is veel meer een systeemprobleem en daar moeten we meer bewustzijn voor creëren. Dat betekent dus ook dat de oplossing bij verschillende partijen samen ligt. Een bewoner zou meer empathie kunnen hebben voor een bezoeker en vice versa. In traditioneel onderwijs gaan we vaak van A naar B in opdracht van één opdrachtgever, maar dit is niet hoe je een systeem gaat veranderen; iedereen moet verantwoordelijkheid nemen en hebben. Als we ‘fair’ toerisme willen, dan moeten ondernemers bijvoorbeeld elektrische auto’s nemen. Iedereen kan zijn verantwoordelijkheid nemen!

Terug naar het overzicht