‘De stad vraagt, wij onderzoeken en maken’

‘De stad vraagt, wij onderzoeken en maken’

Betrokken partij(en)

ULT-Lab Amsterdam/ Hogeschool Inholland

Het creatieve ULTL-lab voor vragen uit de echte wereld

In de metropool Amsterdam staat sinds 2015 het Urban Leisure & Tourism Lab (ULTL). Een lab voor vragen uit de echte wereld en gericht op de Inclusieve Stad en de Stad in Balans: twee grote vraagstukken waar we kleinschalige oplossingen voor ontwikkelen. Het lab is ontwikkeld vanuit Inholland, omdat dit goed past bij hun visie op de creatieve toekomst. Fieldlabs waarin studenten leren in de praktijk hebben de toekomst. Roos Gerritsma is associate lector van de Onderzoeksgroep Creative Business en docent Leisure Management. Theo Broersen is accountmanager van het ULTL. Samen zijn zij de kartrekkers van dit initiatief. Ze vertellen graag meer.

Praktijkgericht onderzoek, onderwijs en het werkveld in één lab

“In het ULTL combineren we praktijkgericht en ontwerpend onderzoek en onderwijs om vragen uit het werkveld op te pakken. Dit is voor hbo-scholen zoals Inholland erg belangrijk. Door deze onderdelen te integreren, leren studenten het meest. Studenten van de opleidingen Leisure & Events Management, Tourism Management en Facility Management doen mee aan het ULTL. Studenten krijgen bijvoorbeeld eerst college over wat inclusiviteit is. Inclusiviteit betekent kort gezegd dat iedereen vrijetijdsmogelijkheden moet kunnen gebruiken. Daarna gaan studenten in de praktijk aan de slag met hun project en tot slot evalueren we. Hoe heb je inclusiviteit toegepast in je project? Zo ontwikkelen studenten zich tot creatieve professionals. Professionals die met hun vakkennis tot oplossingen komen voor de vragen van de toekomst.”

Amsterdam Noord biedt kansen

“Ons lab staat in Amsterdam Noord, waar veel gebeurt. Steeds meer toeristen en inwoners vinden hun weg naar Noord. Dat zorgt voor diversiteit. In het ooit meest vervuilde stuk van Amsterdam, is duurzaamheid nu juist een belangrijk thema. Interessante ontwikkelingen waarbij ons lab een bijdrage kan leveren en aan waardecreatie werkt. We halen vragen op bij de inwoners en de organisaties. We praten face-to-face met mensen uit het werkveld. Zo zorgen we echt voor verbinding en zijn we onderdeel van het lokale netwerk. En leren we studenten om praktijkonderzoek te doen. Ons totale netwerk bestaat ook uit partners buiten ons lokale netwerk. Bijvoorbeeld buitenlandse kennisorganisaties en bureaus die zich inzetten voor inclusiviteit in de stad.”

Neem bijvoorbeeld woningbouwvereniging Ymere

“Nieuwe wooncomplexen in Noord moesten er komen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de bewoners van Noord zaten daar totaal niet op te wachten. Studenten deden onderzoek in de wijk: wat vinden de bewoners nou echt belangrijk? Zo leren ze meer over de mensen die daar wonen. En kan de woningbouwvereniging rekening houden met de wensen van de bewoners.”

We werken aan de hand van lokaal weten, lokale waardecreatie en lokale impactmeting

1. Lokaal weten

“Je kunt je omgeving pas helpen als je je omgeving goed kent. We leren daarom over ontwikkelingen van vroeger en nu. We bouwen contacten op met stakeholders. We weten welke mensen er in de wijk wonen. Je moet je omgeving kennen. Anders sla je makkelijk een flater in je project. En weten betekent ook kennis krijgen over hoe je onderzoek doet. Dit past goed bij het onderdeel ‘weten’ van onze visie op de creatieve toekomst.”

2. Lokale waardecreatie

“Nadat er een vraag binnenkomt, ontwikkelen we ideeën die waarde toevoegen aan het gebied. Bijvoorbeeld evenementen, tours, winkelconcepten of ontmoetingsplekken. We maken dus iets heel concreets. Precies zoals past in de visie van Inholland. Bij elk idee houden we inclusiviteit en duurzaamheid in ons achterhoofd.”

3. Lokale impactmeting

“Goed dat we waarde proberen toe te voegen, maar lukt dit ook? Het is belangrijk om dat uit te zoeken. We ontwikkelen meetinstrumenten, waarin we niet alleen kijken naar economische, maar ook naar sociale waarde van projecten. Ook beleving, inclusiviteit en duurzaamheid zijn hierin weer belangrijk. We meten niet alleen projecten van onze studenten, maar ook van bijvoorbeeld sociale ondernemers in de wijk. In de zomer van 2018 test onze partneruniversiteit in Leicester onze impact toolbox.”