Onderzoek: van conceptontwikkeling tot waardecreatie

Onderzoek: van conceptontwikkeling tot waardecreatie

Het Urban, Leisure & Tourism Lab Amsterdam zet zich in om studenten de ruimte te geven om hun ideeën tastbaar vorm te geven naast conceptontwikkeling binnen de lab track. Intern onderzoek bevestigt de wens van studenten om concreet ‘iets te creëren’. De komende maanden onderzoekt docent onderzoeker Jeroen Jager in afstemming met lab lead Roos Gerritsma en onderzoeker Anouk Geenen van het lectoraat Societal Impact Design hoe de samenwerking met zowel bestaande als nieuwe partners in het werkveld rondom het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord optimaal benut kan worden. Het hoofddoel is om studenten aan te moedigen hun creativiteit te benutten en hun concepten effectief te realiseren, met lange termijn samenwerkingen met ‘netwerkpartners’ in het vizier.

Een onmisbaar element in dit onderzoekproces is co-design, wat inherent is aan samenwerking. Netwerkpartners van het Buikslotermeerplein worden door het lab uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijk ontwerpproces. Jeroen brengt betrokkenen samen vanuit diverse perspectieven in het onderzoek, met gezamenlijke belangen voor een aantrekkelijk Amsterdam-Noord: bewoners, bezoekers, ondernemers, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en overheden.

Foto’s van Netwerkbijeenkomst Buikslotermeerplein op 22 september 2023

Door te onderzoeken op welke wijze elkaars producten, diensten, netwerk en kennis kunnen worden geïntegreerd ontstaan waardevolle ontwerpmogelijkheden die leiden tot sociale innovaties voor de samenleving en stad. De samenwerking biedt studenten en netwerkpartners de mogelijkheid om concepten tastbaar te maken. Vanuit een lab overstijgende pilot is Jeroen nauw betrokken bij de ontwikkeling van het ‘Inholland productiehuis’. Hier worden studenten komend jaar begeleid in de uitvoering en coördinatie, zodat zij concreet ‘iets kunnen creëren’. Zo ontstaat een waardevolle interactie waarbij studenten leren, netwerkpartners worden ondersteund en de gemeenschap als geheel profiteert van innovatieve ideeën en oplossingen.

Jeroen Jager, docent bacheloropleiding Creative Business van Hogeschool Inholland Den Haag en leercoach & docent onderzoeker Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam

2 oktober 2023