Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism

Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism

ENSUT

Het Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism is een initiatief van Hogeschool Inholland. Ook het Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam is actief betrokken bij dit nieuwe netwerk. Samen met diverse partijen willen wij werken aan het vergroten van het innovatief vermogen op het gebied van Urban Tourism om zo bij te dragen aan de transformatie van steden. Onlangs is het eerste magazine verschenen.

Contact

Of je nu voor een lokale overheidsorganisatie of een bedrijf werkt en een toerisme-gerelateerde kwestie met ons wilt bespreken of dat je je bij ons netwerk wilt aansluiten als bijvoorbeeld een launch partner, wij nodigen je graag uit contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar ensut@inholland.nl.

23 maart 2023