Nieuwe publicatie Roos Gerritsma met Guido Stompff

Een team van meerdere onderzoekers van Hogeschool Inholland is 3,5 jaar betrokken geweest in het EU Overtourism project (www.smartdest.eu). Dit was een Europees onderzoeksprogramma voor de aanpak van sociale uitsluiting als gevolg van toeristische mobiliteit. Op basis van dit onderzoek is een boek verschenen in oktober 2023: Coping with Overtourism in Post-Pandemic Europe.

Eén van de publicaties in dit boek is geschreven door lector Design Thinking Guido Stompff en associate lector Roos Gerritsma: Who is at Amsterdam’s policy making table?

Dit artikel op aanvraag via roos.gerritsma@inholland.nl.