LEGO als tool om complexe vraagstukken op te lossen!

LEGO als tool om complexe vraagstukken op te lossen!

Vandaag zijn onze studenten samen met onze coaches Tom Parry en Zac Woolfitt gaan bouwen met Lego. Als een living lab dat oplossingen zoekt voor complexe vraagstukken, erkennen we het belang van het visualiseren van verhalen en ideeën om complexe concepten beter te begrijpen. Lego is een tool dat ons kan helpen dit doel te bereiken.

Met Lego kunnen we objecten fysiek manipuleren en tastbare representaties van abstracte ideeën creëren. Door met Lego te bouwen, kunnen we verschillende structuren en ontwerpen verkennen, met ideeën experimenteren en onze creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn essentieel als het gaat om het aanpakken van complexe vraagstukken, omdat ze ons in staat stellen buiten de gebaande paden te denken en met innovatieve oplossingen te komen.

Bovendien kan Lego ons helpen om samen te werken en te werken als een team. Door met Legoblokken te bouwen, kunnen we onze ideeën vertellen en samenwerken om iets tastbaars te creëren dat onze gezamenlijke visie vertegenwoordigt. Dit kan een gevoel van gemeenschap en teamwerk onder ons bevorderen, wat van vitaal belang is als het gaat om het oplossen van complexe vraagstukken.

Daarnaast kan Lego ons helpen om na te denken over ons leertraject waardoor we abstracte ideeën kunnen omzetten in iets tastbaars. Terwijl we met Lego bouwen, denken we na over onze ervaringen en verkennen we onze ideeën op een meer concrete manier. Dit kan ons helpen complexe concepten beter te begrijpen en creatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken. Over het algemeen is Lego een waardevolle tool voor het visualiseren van verhalen en ideeën, het ontwikkelen van creativiteit en probleemoplossende vaardigheden, het bevorderen van samenwerking en teamwerk, en het nadenken over onze bijdrage.

Deze sessies zijn gericht op het leggen van verbanden tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde onderwerpen door actief te luisteren en gezamenlijk onderzoek te doen. Het gebruik van Lego als tool voor het visualiseren van verhalen en ideeën kan ons helpen onze missie te bereiken en een meer boeiende en innovatieve leerervaring te bieden. De voordelen van het gebruik van Lego, waaronder de ontwikkeling van creativiteit, probleemoplossende vaardigheden en teamwerk, zijn met name relevant in onze niet-traditionele aanpak van onderwijs, die waarde hecht aan praktijkgericht leren en de samenstelling van verschillende perspectieven om complexe vraagstukken aan te pakken.

24 februari 2023