Gezamenlijk kijken naar een plein: de Place Game

Gezamenlijk kijken naar een plein: de Place Game

Als toekomstige ontwerper van toeristische en leisure producten en diensten, is het van belang om te leren kijken, ervaren, analyseren van de plekken waarvoor je die ontwerpt.

Binnen het lab noemen we dit stap één van Lokaal Weten. Niet alleen ruimtelijke aspecten spelen hierbij een rol, maar ook sociale. Of te wel: hoe gemakkelijk kun je hier te voet, met OV of met de auto komen? Is dit een plek die je uitnodigt om er langer te verblijven of loop je liever zo snel mogelijk weer door? Ervaart een bewoner andere dingen dan een toerist, de schoonmaker of zelfs de burgermeester?

Op vrijdag 3 september gingen alle studentengroepen aan de slag met tools vanuit de Placemaking wereld, daarbij aangevuld te kijken door de ogen van verschillende doelgroepen/perspectieven.

14 september 2021